Strategia content marketingu - jak ją budować?

Strategia content marketinguStrategia content marketingu jest konieczna do ustalenia, aby spełniał on swoją rolę w przedsiębiorstwie. Treści, by posiadać wartość marketingową, muszą być nakierowane na potrzeby konsumenta, zaś realizacja strategii realizuje się przez trzy istotne czynniki: uwzględnienie w tekstach oczekiwań odbiorców; zwiększenie widoczności marki oraz przedsiębiorstwa w sieci internetowej; dostarczanie rozrywki, wartości edukacyjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie posiada klient.

Jak budować strategię content marketingu?

Strategia marketingu treści jest jednak czymś więcej niż listą działań zaplanowanych w czasie. Aby działała optymalnie należy przemyśleć wiele jej aspektów. Zaplanowanie i wdrożenie kampanii content marketingu odbywa się w pięciu zasadniczych krokach.

1. Analiza działalności firmy

Pierwszym punktem w budowaniu strategii jest analiza działalności firmy. Content marketing jest właściwie zorganizowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy realizowane są cele firmy. Najistotniejszym celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest zaś zysk. Oprócz tego firma może dążyć do tego, by posiadać najlepsze produkty na rynku czy być najbardziej przyjazną firmą w swojej branży, jednak to przychód i zysk są elementami koniecznymi w jej istnieniu. Jeżeli nie przynosi ona zysków prędzej czy później dojdzie do jej likwidacji lub też zostanie ona wchłonięta przez inne, większe, sprawniej działające przedsiębiorstwo. Zysk jest osiągany przez sprzedaż produktów i usług. Sprzedaż daje przychód konieczny, taki który pozwoli zapłacić pracownikom i opłacić wszelkie koszty dotyczące wyposażenia, podatków czy marketingu. Zysk jest wyższy, jeżeli wyższy jest przychód, przy niższych kosztach. Koszty firmy natomiast mieszczą się w marketingu i sprzedaży. Są to ponadto kluczowe jej funkcje, albowiem to właśnie one generują przychód. Niejednokrotnie problemem marketingu jest wysoki koszt informowania klienta o produkcie oraz budzenie zainteresowania, które jest konieczne dla sprzedaży. Celem marketingu jest zaś przekonanie potencjalnych klientów do wybrania usługi danej firmy, spośród wielu innych obecnych na rynku. Cały wysiłek oraz nakład pieniężny może być zniweczony zaraz po transakcji, a więc by temu zapobiec przedsiębiorstwa wydają wielkie kwoty na marketing oraz sprzedaż, by sprzedać jak najwięcej produktów lub usług klientom. Jedną z zalet content marketingu jest wydajny i oszczędny sposób na znalezienie nowych klientów, zainteresowanych produktami firmy oraz jak najbardziej rzetelne przekazanie mi cennej wiedzy, która wraz z długotrwałą relacją spowoduje zakup produktów. To daje także szansę na rozwinięcie długoterminowych kontaktów oraz zaangażowanie klienta we wspieranie działalności firmy. Wydajny content marketing daje więc:

 • obniżenie kosztów marketingu i sprzedaży,
 • budowanie długotrwałej relacji z klientem,
 • a także uzyskanie szczerego odbioru związanego z działaniami biznesowymi danej firmy.

2. Analiza oferty firmy

Kolejnym krokiem w budowaniu strategii content marketingowej firmy jest analiza oferty firmy, związanej z jej produktami lub usługami, które są najbardziej fundamentalnym aspektem definiowania każdego przedsiębiorstwa. Do stworzenia produktu potrzebna jest odpowiednio przygotowana i zorganizowana strefa produkcji, do jego sprzedaży - marketing, do transportu - logistyka, zaś wszystko to jest wspierane przez HR (zasoby ludzkie) oraz księgowość. Odpowiednio skonstruowana strategia content marketingu rozpoczyna się od wizji produktu oraz tego, w jaki sposób strategia jest w stanie wesprzeć dany produkt bądź całą linię produktów. Jeżeli firma oferuje tylko jeden produkt lub usługę - sformułowanie strategii będzie bardzo proste. Jeżeli jednak jest więcej produktów, ale skoncentrowanych na jednym obszarze wówczas należy klientom zainteresowanym przedstawić wszelkie opcje związane z linią produktów. Z analizą produktu łączy się również kolejny punkt realizacji strategii a więc sprecyzowanie co jest unikalną ofertą sprzedaży danej firmy. Unikalna oferta sprzedaży jest tym, co odróżnia produkt lub usługę danej firmy od innych produktów lub usług firm działających w tym samym sektorze. Daje to możliwość budowy komunikatu reklamowego. Propozycja danego przedsiębiorstwa musi wzbudzić zainteresowanie nowych i potencjalnych klientów.

3. Wykorzystanie oferty firmy przez klientów

Kolejne kroki w sformułowaniu skutecznej strategii content marketingu polegają na odpowiedzeniu władzom firmy na pytanie, w jaki sposób klienci wykorzystują produkt lub usługę ich przedsiębiorstwa. Daje to bardzo istotne wskazówki jak dalej rozwijać produkt oraz relację z klientem. Po odpowiedzeniu na powyższe pytanie kolejnym etapem jest sprecyzowanie co klienci powinni wiedzieć o prawidłowym użytkowaniu danych produktów. A więc jak wykorzystać produkt lub usługę w taki sposób, by uzyskać jak najwięcej korzyści. Klient musi również dzięki działaniom content marketingowym wiedzieć jakie korzyści może posiadać z tego, że nabędzie produkt lub usługę (tej a nie innej firmy). Twórcy content marketingu umieją w prosty i jasny sposób argumentować dlaczego właśnie ten produkt zasługuje na uwagę i w czym jest lepszy od produktów konkurencji. Ważne jest także ustalenie jak potrzeby biznesowe klienta mają się do produktu lub usługi oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Klient niejednokrotnie potrzebuje pomocy w poprawnym korzystaniu z danej usługi. Działania w ramach content marketingu powinny wspierać klientów poprzez wiedzę, która z powodzeniem pozwoli im wykorzystać produkt. Dzięki temu zabiegowi firma jednocześnie promuje siebie jako eksperta w danej dziedzinie oraz najlepszego wyboru dla swojego klienta.

4. Określenie rynku

Przedostatni etap w stwarzaniu strategii content marketingu ma na celu określenie tego, jaki jest rynek reprezentowany przez daną firmę. Jest to bardzo istotna kwestia w przypadku doboru narzędzi oraz mediów marketingu treści. Jeśli bowiem firma np. działa na szczeblu regionalnym i nie świadczy swoich usług na terenie całego kraju bądź też nie działa na arenie międzynarodowej, nie jest konieczne planowanie działań na teren ogólnokrajowy. Jeżeli zaś planowana jest sprzedaż artykułów poza kraj rodzimy, wówczas należy pomyśleć o pracy w języku angielskim czy innych językach, co podwyższa koszty i znacznie wzmaga starania.

5. Określenie celów

Ostatnim i bardzo istotnym elementem strategii jest określenie celów, spośród których marketerzy zazwyczaj wybierają:

 • świadomość marki;
 • uznawane przywództwo;
 • pozyskanie klientów;
 • ruch na stronie internetowej;
 • zaangażowanie;
 • utrzymanie klienta lub zdobycie jego lojalności;
 • generowanie leadów, zarządzanie leadami;
 • sprzedaż.

Aby kampania była jak najlepsza i jak najbardziej skuteczna warto jest wybrać trzy spośród powyżej wymienionych celów. Ponadto dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytania takie, jak: który z celów jest priorytetowy; czy poprzez działania marketingowe można osiągnąć owe cele; czy narzędzia, czas i budżet posiadane przez firmę są w stanie pomóc w realizacji celów.