Kiedy do adwokata, a kiedy do notariusza po poradę?

AdwokatZdarzyć się może, że potrzebna nam będzie pomoc prawnika, ale sami nie do końca będziemy wiedzieć, do kogo tak naprawdę udać się po poradę prawną. Bo czym innym zajmuje się notariusz, a czym innym adwokat, jeszcze inne kompetencje ma radca prawny. Jak zatem wybrnąć z tego wszystkiego?

Po prostu warto pokrótce zapoznać się z charakterystyką zawodu adwokata i notariusza, aby wiedzieć, kto prędzej będzie służył nam poradą.

Adwokat

Jest prawnikiem, który świadczy usługi z zakresu porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, a także opracowuje akty prawne i występuje przed urzędami i sądami. Adwokat często nazywany jest obrońcą. Zawodem zbliżonym do adwokata jest radca prawny. Z tą zasadniczą różnicą, że radca prawny nie może pełnić funkcji obrońcy w procesach karnych. Może to tylko adwokat.

Notariusz

Notariusz to prawnik notariatu, który upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych, do których należą:

  • - sporządzanie poświadczeń,
  • - doręczanie oświadczeń,
  • - sporządzanie aktów notarialnych,
  • - sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  • - spisywanie protokołów,
  • - sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów,
  • - sporządzanie protestów weksli i czeków.

Wszystkie czynności dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusze nie wykonują usług podobnych do adwokatów, czy radców prawnych, ale dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy.

W zawiłym świecie prawa łatwo się zgubić. Ale w przypadku, gdy będziemy musieli wkroczyć w ten świat przepisów i aktów prawnych, warto wiedzieć do kogo udać się po poradę i kto, jak najszybciej i jak najskuteczniej pomoże nam rozwiązać problem. Jest to o tyle istotne, o ile zaoszczędzimy czas i pieniądze, i niekiedy nerwy.